"

m12粗牙螺距

"的相关文章

螺纹螺距底孔粗牙细牙_图文

螺纹螺距底孔粗牙细牙 - 常用螺纹、螺距、底径对照表 公称直径 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 螺距 0.5 ( 标准) 0.7 ( 标准) 0.8 ( 标准) 1.0 ( ......
https://m.haoxp123.com/p1218b650c0166f5335a8102d276a20029bd646327.html

常用粗牙螺纹螺纹底孔尺寸

常用粗牙螺纹螺纹底孔尺寸 - 常用粗牙螺纹螺纹底孔尺寸 螺纹 钻头直径 M3 2.5 M4 3.2 M5 4.2 M6 5 M8 6.8 M10 8 M12 10 M14 12 M16 14 M......
https://m.haoxp123.com/p147bc56d58762caaedd33d48d.html

普通粗牙螺纹参数表

普通粗牙螺纹参数表 - 普通粗牙螺纹参数表 公称直径 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 螺距 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3 3.5 4 底孔直......
https://m.haoxp123.com/p16ac7c418a216147916112806.html

常用三角螺纹螺距(粗牙、细牙)对照表

常用三角螺纹螺距(粗牙、细牙)对照表 - 常用三角螺纹螺距(粗牙、细牙)对照表 螺纹 M1 M1.1 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 ......
https://m.haoxp123.com/p1c932181852d380eb62946d67.html

粗牙螺纹螺距对照表

粗牙螺纹螺距对照表 - 公制粗牙螺纹螺距对照表 规格 M1.0 M1.1 M1.2 M1.4 M1.6 M1.7 M1.8 M2.0 M2.2 M2.3 M2.5 M2.6 M3.0 M3.5 ......
https://m.haoxp123.com/p1722e95cead02de80d5d84007.html

螺纹螺距对应表

螺柱螺纹的公称长度 螺纹规 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64 粗牙螺距 12 14 ......
https://m.haoxp123.com/p1f97a19d2c1c708a1284a4424.html

标准螺纹尺寸

标准螺纹尺寸 - 机用和手用丝锥——细柄机用和手用丝锥 粗牙普通螺纹用丝锥 公称直径 代号 M3 M3.5 M4 M4.5 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M14 M16 ......
https://m.haoxp123.com/p1415b0a1f4693daef5ff73ddb.html

螺纹的螺距和公式

螺纹的螺距和公式 - 螺纹的螺距和公式 直径 M6 M12 M18 M20 粗牙 1 1.75 2.5 2.5 细牙 0.75 1.5 2 或 1.5 2 M22 M28 2.5 3 2 ......
https://m.haoxp123.com/p166456022c850ad02df804149.html

常用三角螺纹螺距(粗牙、细牙)对照表

常用三角螺纹螺距(粗牙、细牙)对照表 螺纹 M1 M1.1 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20 (M22) M24 (M27) M30 (M33) ......
https://m.haoxp123.com/p19f634a636529647d26285257.html

常用普通粗牙螺纹的直径

常用普通粗牙螺纹的直径 - 常用普通粗牙螺纹的直径/螺距 公称直径 螺距 P 铸...
https://m.haoxp123.com/p1ff480efa5f0e7cd185253643.html